Carinske i PDV povoljnosti za HR i EU građane

Koje će biti promjene od 01. srpnja 2013. vezane za putnički promet: U putničkom prometu od 01. srpnja 2013. godine primjenjivati će se europska regulativa, prema kojoj je dozvoljen prijenos robe iz trećih zemalja za osobne potrebe putnika (nekomercijalna roba) bez naplate carine i PDV-a do vrijednosti 300,00 eura (2200,00 kuna) po putniku, a u …